Istwa lavi li

biography

 

Pè Jozèf Wresinski fèt 12 fevriye 1917, nan vil Anje (Angers), nan peyi Lafrans (France). Papa li se moun peyi Polòy (Pologne); manman li te soti nan peyi Lespay (Espagne). Jozèf grandi nan yon fanmi ki te pòv anpil. Se an 1946 li te rive sakre Pè. Apre 10 lane nan Pè, yo voye li nan yon pawas kote te genyen anpil peyizan, anpil ouvriye. Monseyè ki te responsab dyosèz la mande li pou li okipe moun nan vil Nwazi Legran  (Noisy Le Grand), kote anpil moun pa te gen kay pou yo rete. Avèk kèk fanmi ki te lage pou kont yo, ki pa t posede anyen, li kreye nan lane 1957 Mouvman ATD Kamonn ( ATD Quart Monde).

 Nan lane 1979, yo mete l nan ” Konsèy Ekonomik e Sosyal “. An fevriye 1987, li ekri yon  Rapò  ki te mennen anpil kòmantè, epi ki vin gen anpil konsekans. Men tit Rapò a:

” Moun ki pòv anpil, epi ki manke pouvwa sou lajan ak sou lasosyete “.

Li te pral mouri 14 fevriye 1988. Men anvan sa rive, jou 17 oktòb 1987, li t al poze yon plak mab nan Palè Twokadewo (Trocadero),  nan vil Pari (Paris). Sou plak sa a, li te fè yo ekri pawòl sa yo:

Kote gen moun ki kondane pou viv nan mizè,

dwa tout moun pase anba pye.

Devwa nou tout, se mete tèt ansanm

pou nou fè yo respekte dwa sa yo.