Malagasy – Fandraisana

Tonga soa ato amin’ny sita Joseph Wresinski nohavaozina

Noho ny fankalazana ny fahazato taona nahaterahan’i Joseph Wresinski, ny 12 febroary 1917 tao Angers, ilay sita noforonin’ny Foibe Joseph Wresinski mba hanapariahana sy hampahafantarana ny fiainany sy ny asa soa vitany ary ny hevitry ny mpamorona ny Fikambanana ATD Quart Monde dia nohatsaraina ka atolotra anao mirakitra harena bebe kokoa: ankoatra ny lahatsoratra manomboka izao dia hisy koa sary sy sarivelona ary horonampeo.

Vaovao koa ny milina fikarohana ka ho mora kokoa ho anao ny hahita ny zavatra tadiavinao.

Hisy ezaka goavana hatao mba ho tahirin-kevitra faran’izay betsaka amin’ny fiteny maro samy hafa no ho hitanao ao. Hisy amin’ny teny (azo isafidianana poloney, portogey, Malagasy, kreoly…). Mbola tsy  afaka mamelatra tanteraka ny sita izahay amin’izao fotoana izao fa efa afaka manolotra ho anao kosa takila manokana izay hohatevenina ombieny ombieny, ary manantena ny fandraisanao anjara amin’izany koa izahay raha misy ny azonao atao. Aza mihambahamba ny hampahafantatra sy hanome anay izay dikanteny misy kanefa tsy voatery ho fantatray.

Hafaliana ho anay ny manolotra anao ity sita vaovao ity ary horaisinay  am-pitandremena tanteraka ny fanamarihana sy ny tolokevitra avy aminao.

Latest news