Warsztaty „Wrzesiński”

Warsztaty „Wrzesiński” – Działanie i myśl Józefa Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?

Od lipca 2008, wraz z Laboratorium Więźi, Ruch ATD Czwarty Świat koordynuje w Warszawie warsztaty „Wrzesiński”.

Osoby zainteresowane wybrają kilkuzdaniowy fragment myśli i słów Ojca Józefa Wrzesińskiego, który ich zdaniem mógłby być przedmiotem dyskusji podczas spotkania.

Wybór takiego fragmentu są podyktowany różnymi względami:

- fundamentalna myśl Ojca Wrzesińskiego, którą warto podkreślić i wzbudzić komentarze,
- sformułowanie trudne do zrozumienia i do przyjęcia. Co właściwie chce nam powiedzieć Ojciec Józef?,
- kwestia, w której istnieją odmienne zdania,
- refleksja, która wydaje się wyjątkowo trafna, bądź nieprzystosowana do polskich warunków, bądź trudna do przyjęcia w polskim kontekście.

Spotkanie rozpoczniemy od podzielenia się ze sobą informacjami i refleksjami o wydarzeniach, publikacjach, artykułach z ubiegłych miesięcy, związanych z tematem dyskusji.

Następnie chcielibyśmy rozpocząć w 2013, Europejskiego Roku Obywateli, cykl spotkań dotyczących problemu obywatelstwa i tego, co to znaczy “być obywatelem” na tle problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Kontakt: polska@atd-fourthworld.org

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.