Tot op dit vrijdag in Jeruzalem

“Ik heb ingezien dat mensen uit onwetendheid ,-eigen aan de menselijke natuur door alle tijden heen het leven en de waardigheid van armen en onderdrukten vertrapt, veracht, weggenomen hebben.

Tot op zekere vrijdag leek dit een onvermijdelijk noodlot.

Maar op die vrijdag in Jeruzalem is er een man onder de mensen opgestaan, om hiertegen te protesteren, om dit, met gevaar voor eigen leven, af te wijzen.

Vrijwillig heeft hij gekozen om zoals de armen en de onderdrukten te leven en te sterven.

Onbegrepen, vernederd, overwonnen zoals zij, zodat de Vader het nooit meer zou vergeten, zodat de mensen hun wanhoop en vernedering nooit meer zouden aanvaarden als een noodlot”.

Lezen Download
1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *