Joseph Wresinski Centrum

Een plaats van herinnering, kennis en onderzoek

Door de extreme armoede van zijn jeugd wist Joseph Wresinski,  oprichter van ATD Vierde Wereld dateen grondige kennis van het leven, de geschiedenis en de gedachten van de armste gezinnen noodzakelijk is om armoede en uitsluiting effectief te bestrijden.
Daarom noteren volontairs en teams van ATD vanaf de beginjaren in het daklozenkamp, het leven en de hoop van mensen in armoede. Zo  verzamelen ze bewijsstukken van verzet tegen armoede en voor waardigheid. Deze geschriften, teksten, boeken, foto’s, geluidsopnamen, films, artistieke creaties, … bevinden zich in het Joseph Wresinski centrum in Baillet-en-France, ten Noorden van Parijs.

Het centrum is toegankelijk voor iedereen die de geschiedenis van de strijd van mensen in grote armoede wil begrijpen.

Het doel van het Centrum is:

·         mensen die leven in extreme armoede, herinneren aan hun strijd en aan hun moed, zodat ze niet langer veroordeeld en vergeten worden;
·         mensen in armoede de gelegenheid geven om zich bewust te worden van hun identiteit en hun gemeenschappelijke geschiedenis, en daaruit kracht en eigenwaarde te putten;
·         de geschiedenis van het volk van de Vierde Wereld en het verhaal van gezinnen in generatie-armoede, een volwaardige plaats geven in de geschiedenis van de mensheid;
·         meewerken aan onderzoeksprojecten.  Gebaseerd op de methode van ’kruising van kennis’ werken onderzoekers, mensen met de ervaring van grote armoede, medestanders en partners, samen, op voet van gelijkheid.

De collectie en publicaties vertellen over:

·         het leven, het handelen en het denken van Joseph Wresinki, stichter van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld.
·         het dagelijks leven, de strijd en het denken van mensen in de armoede wereldwijd;
·         de meetbare effecten van de acties en het beleid, gevoerd door de Beweging ATD Vierde Wereld en door andere instanties of instellingen, in hun strijd tegen de grote armoede en voor de vrede en waardigheid;
·         nieuwe onderzoeken;
·         ontmoetingen en onderwerpen gelinkt aan het erfgoed, en de dialoog met mensen uit de universitaire, politieke, religieuze wereld of met gelijkgezinden.

De collectie bevat:

·         twee miljoen analoge foto’s
·         meer dan 800 000 digitale foto’s
·         duizenden uren klank- en beeldopnamen
·         tienduizenden teksten
·         en meer dan 4000 tekeningen, schilderijen, beelden, …

Hoe kan je helpen?

  • Klasseren van het archief (papier, video, foto, …)
  • Onderhouden van audio-, video- en computerapparatuur.
  • Vertalen van teksten uit het Nederlands, Frans,  Engels, Duits, Pools, Spaans, Chinees …
  • Deelnemen aan het leven in en het onderhoud van huis en tuin.
  • Je abonneren op het Vierde Wereldblad of nieuwsbrief.
  • Ons financieel ondersteunen, …..

Laatste artikels