KREYOL AYISYEN

Byenvini sou sit entènèt tou nèf Jozèf Wresinski ya !

Nan okazyon komemorasyon san ( 100) lane depi Jozèf te fèt jou kite 12 fevriye 1917 nan yon vil ki rele Anje nan peyi Lafrans, gen yon pase men ki fèt sou sit entènèt Sant Jozèf Wresinski te kreye nan lane 2007 la, pou yo te gaye enfòmasyon epi fè konnen lavi, zèv ak panse mesye sa a ki te fonde Mouvman ATD Ka Mond lan. Sit entènèt sa a parèt sou ou ak kek enfòmasyon ki pi enteressan ki pi rich :

Anplis tèks yo kounye a nou ajoute kèk foto, videyo ak kèk anrejistreman son.

Nouvo motè rechèch la ap pèmèt ou jwenn pi fasil enfòmasyon wap chèche a.

Gen yon kokennchenn efò ki va fèt pou tradwi pi plis dokiman posib nan yon pakèt lang. (Nou gen kòm lang yo chwazi : Polonè, Pòtigè, Malgach, Kreyòl, elatriye …)

Pou kounye a, nou pa gen posibilite pou n rive devlope yon vèsyon definitif sit entènèt sa a. Men nou an mezi ofri ou yon paj espesyal, ki va vin pi rich ti pa ti pa, granmesi kolaborasyon ou ka pote ou menm. Pa pè met men nan travay sa a, wa va fè nou sign epi ou va pwopoze nou tout tradiksyon ki disponib nan nenpòt ki lang ke nou poko o kouran.

Se ak anpil kè kontan nou pwopoze w nouvo sit entènèt sa a, epi nap tann de bra louvri tout remak ak sigjesyon ou vle pote pou nou.