KREOL MORISIEN

Bienveni lor sit Joseph Wresinski!

Obzektif sa sit-la se rann aksesib ek difiz lavi ek bann lopinion Per Joseph Wresinski, fondater ATD Quart Monde, atraver enn seleksion text, anrezistreman sonor, video ek foto.

Sa sit-la propoze par Centre Joseph Wresinski, ki trouv dan Baillet-en-France dan departman Val d’Oise, kot depi 2005 pe gard tou bann arsiv Mouvman ATD Quart Monde ek pli partikilierman so fondater.

Volonte(lobzektif) sa sit-la se met panse Joseph Wresinski dan porte tou dimounn ki interese, ki li manb ou pa ATD Quart Monde, ki li enn serser, zom ek fam lor terin, ki li viv dan lapovrete ou dan prekarite ou ki zot sorti dan enn lot milie sosial.

Sit-la so bit se kontribie pou difiz sa panse-la dan lemond, ek angaz enn dialog avek tou bann dimounn ki pou expoze ar li.

Nou ere pou propoz zot sa sit-la ek pe atann zot bann remark ek sigzestion avek enn gran latansion.