Het Joseph Wresinski Centrum – Doel en collectie

Het doel van het Centrum is:
·         mensen die leven in extreme armoede, herinneren aan hun strijd en aan hun moed, zodat ze niet langer veroordeeld en vergeten worden;
·         mensen in armoede de gelegenheid geven om zich bewust te worden van hun identiteit en hun gemeenschappelijke geschiedenis, en daaruit kracht en eigenwaarde te putten;
·         de geschiedenis van het volk van de Vierde Wereld en het verhaal van gezinnen in generatie-armoede, een volwaardige plaats geven in de geschiedenis van de mensheid;
·         meewerken aan onderzoeksprojecten.  Gebaseerd op de methode van ’kruising van kennis’ werken onderzoekers, mensen met de ervaring van grote armoede, medestanders en partners, samen, op voet van gelijkheid.

De collectie en publicaties van het Centrum vertellen meer over:
·         het leven, het handelen en het denken van Joseph Wresinki, stichter van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld.
·         het dagelijks leven, de strijd en het denken van mensen in de armoede wereldwijd;
·         de meetbare effecten van de acties en het beleid, gevoerd door de Beweging ATD Vierde Wereld en door andere instanties of instellingen, in hun strijd tegen de grote armoede en voor de vrede en waardigheid;
·         nieuwe onderzoeken;
·         ontmoetingen en onderwerpen gelinkt aan het erfgoed, en de dialoog met mensen uit de universitaire, politieke, religieuze wereld of met gelijkgezinden.

De collectie bevat:
·         twee miljoen analoge foto’s
·         meer dan 800 000 digitale foto’s
·         duizenden uren klank- en beeldopnamen
·         tienduizenden teksten
·         en meer dan 4000 tekeningen, schilderijen, beelden, …

Hoe kan je helpen?
Klasseren van het archief (papier, video, foto, …)
Onderhouden van audio-, video- en computerapparatuur.
Vertalen van teksten uit het Nederlands, Frans,  Engels, Duits, Pools, Spaans, Chinees …
Deelnemen aan het leven in en het onderhouden van huis en tuin.
Je abonneren op het Vierde Wereldblad of nieuwsbrief.
Ons financieel ondersteunen

1 Reactie Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *