Wie zijn we?

Deze website wil het leven en het gedachtengoed van Père Joseph Wresinski, oprichter van de internationale beweging ATD Vierde Wereld, toegankelijk en bekend maken voor iedereen.  Doorheen teksten, geluidsopnames, foto´s en films, in woord en beeld.

Het Joseph Wresinski Centrum in Baillet-en-France  ten Noorden van Parijs  coördineert deze website. Sinds 2005 bewaart het Centrum alle archieven van ATD Vierde Wereld, en in het bijzonder deze van Joseph Wresinski.

Joseph Wresinski werd geboren op 12 februari 1917 en stierf op 14 februari 1988.
Meer over zijn leven
Meer over het Joseph Wresinski Centrum