Wettelijke informatie

Deze website is een uitgave van het  Joseph Wresinski Centrum – ATD Vierde Wereld.

Doel en inhoud

De website wil een ruim publiek, studenten, professionelen en media informeren.  We streven naar kwalitatieve en correcte informatie. Aarzel niet ons te contacteren indien u fouten of tekorten vaststelt.

Persoonlijke gegevens

De informatie uit de forumulieren wordt overgenomen in een digitaal bestand ten bate van nieuwsbrieven en giften. Op de contactpagina vindt u betreffende geadresseerden.

Volgens de  « informatique et libertés » van 6 januari 1978, beschikt u over recht van inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens die u betreffen. Om dit recht te doen gelden, voldoet het ons te schrijven.

Adressenbestanden
ATD Vierde Wereld verkoopt noch ruilt (delen van) haar adressenbestanden.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Geen enkele persoonlijke informatie wordt
buiten uw medeweten verzameld
Geen enkele persoonlijke informatie wordt aan derden verstrekt
Geen enkele persoonlijke informatie wordt voor niet kenbaar gemaakte doeleinden gebruikt

E-mailverkeer
Berichten die via het Internet worden verzonden, kunnen onderschept worden. Maak niet nodeloos (belangrijke) persoonlijke informatie bekend. Als u ons dergelijke informatie wilt verschaffen, is het beter dit per post te doen.

Reproductie van contents of inhoud

Tenzij anders vermeld is de reproductie van de contents aan de regels onder de licentie CC BY-NC-ND 3.0 onderworpen.