Biografie

Omdat hij het zelf meegemaakt had, wist Joseph Wresinski wat een vernederd mens in zijn hart draagt.  De armoede uit zijn jeugd leerde hem dat de mensen in armoede vooral verwachten dat men naar hen luistert. ´Ik ben toch ook een mens, dat men mij dan als mens behandelt!´

De ontmoeting in 1957 met gezinnen in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand nabij Parijs, was de katalysator. Samen met hen zette hij zijn eigen ervaringen om in een maatschappelijk project en in een internationale beweging die armoede weigert te aanvaarden.

Enkele belangrijke data uit zijn leven

1917: Geboren op 12 februari in Angers (F). Zijn vader kwam uit Polen, zijn moeder uit Spanje.

1930 : Hij wordt bakkersleerling. Enkele jaren later wordt hij lid van de jeugdbeweging KAJ.

1956 – 1966: Père Joseph Wresinski werkt als priester-arbeider en als pastoor op het platteland.

1966: De bisschop vraagt Wresinski om naar het daklozenkamp aan de rand van Parijs te gaan. 252 gezinnen overleven er in de modder en in de kou.

1957: Met de gezinnen van het kamp richt Wresinksi de vereniging ATD op. Hij bouwt een bibliotheek, een kleuterschool, een werkplaats, een wasserette en een kapel.

Vanaf 1960:  Jong volwassenen uit verschillende landen sluiten zich bij hem aan. Hij richt het internationaal volontariaat op.

1979: Wresinski wordt lid van de Sociaal-Economische Raad van Frankrijk. In 1987 neemt de Raad het Wresinski-rapport ´Grote armoede en sociaal-economische onzekerheid` aan.

1987: Op 17 oktober komen 100.000 mensen samen op het Plein van de Mensenrechten in Parijs voor de inhuldiging van de eerste gedenksteen in ter ere van slachtoffers van extreme armoede.
In 1992 erkennen de V.N. 17 oktober als Werelddag van verzet tegen extreme armoede.

1988: Op 14 februari overlijdt Joseph Wresinski.
Zijn graf bevindt zich in het internationaal Centrum van ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (F), ten Noorden van Parijs.

Vandaag: De internationale beweging ATD Vierde Wereld brengt nog steeds mensen samen met de boodschap: ´Armoede is geen noodlot. Wij moeten ons verenigen om armoede uit te roeien.´ Zo´n 400 volontairs werken samen met gezinnen en medestanders in 30 landen wereldwijd.

ATD = All Together in Dignity of Allen voor Waardigheid