Perez de Cuellar en Wresinski: twee mannen op de bres voor de menselijke waardigheid

Foto: Javier Pérez de Cuellar en Joseph Wresinski, New York, 1984

Begin maart 2020 overleed Javier Pérez de Cuellar, de vijfde secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Tussen Joseph Wresinski en de staatsman Pérez de Cuellar was er een diepe vriendschap en wederzijds respect. Ondanks hun verschillende achtergrond deelden zij dezelfde idealen: het ideaal van vrede en eenheid van de mensheid, het ideaal van eerbiediging van de mensenrechten en de overtuiging dat armoede geen noodlot is.

Twee ontmoetingen bij de Verenigde Naties

Pérez de Cuellar ontving Joseph Wresinski voor het eerst op 27 juni 1984 op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om hem 232.500 handtekeningen van de Oproep aan de Verdedigers van de Mensenrechten te overhandigen. Deze oproep was op 15 mei 1982 in Vorst Nationaal in Brussel gelanceerd tijdens de viering van 25 jaar ATD Vierde Wereld.

Voor Perez de Cuellar was Wresinski “zijn ogen en oren” in de wereld van de armoede . “ Overal waar u zult gaan, hebt u mijn steun, omdat uw Beweging de minstbedeelde families vertegenwoordigt in hun strijd voor het respect van de menselijke waardigheid. ”

Na deze eerste ontmoeting opende Pérez de Cuellar voor de ATD Vierde Wereld de deur van het Centrum voor de Mensenrechten van de VN in Genève, het huidige Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten. Dit leidde tot de erkenning van extreme armoede als een schending van de mensenrechten, en 28 jaar later, in 2012, tot het aannemen van de “Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights” . [Richtlijnen Extreme Armoede en Mensenrechten].

Tijdens hun tweede ontmoeting op 1 april 1987 richtten Pérez de Cuellar en Wresinski zich op de moeilijkheden van zowel de instellingen van de VN als de staten om de armsten te bereiken.

Voorvechter van de Werelddag van verzet tegen armoede, 17 oktober

Op 17 oktober 1987 in Parijs bracht de secretaris-generaal van de VN de volgende boodschap:  “In de afgelopen tien jaar hebben de activiteiten van de Verenigde Naties ter bevordering en eerbiediging van de mensenrechten een opmerkelijke ontwikkeling gekend. Tegelijkertijd zijn we ons er steeds meer bewust van de onderlinge afhankelijkheid en ondeelbaarheid van de mensenrechten. We weten nu dat er op alle fronten vooruitgang nodig is en dat het ene aspect van de fundamentele menswaardigheid niet boven het andere staat. (…) “

Op 14 februari 1988 overleed Joseph Wresinski. Een jaar later, in april 1989, bezocht de secretaris-generaal van de VN zijn graf in het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld in Frankrijk. De Cuellar zei tijdens zijn bezoek:  ” . (…) Ik heb geen materiële of zelfs maar politieke macht. De VN is afhankelijk van de regeringen van de lidstaten of landen. Ik heb echter een morele kracht, die ik in dienst stel van deze zaak, waarvoor Joseph Wresinski zo lang de woordvoerder was en dit ook na zijn dood blijft.”

Na afloop van zijn mandaat in 1991 behield Pérez de Cuellar zijn banden met ATD Vierde Wereld. Hij werd voorzitter van het Internationaal 17 oktober-comité en bleef tot zijn dood erelid.

Een uiterst dringende en moeilijke zoektocht naar eenheid

Op 17 oktober 1992 deed Javier Pérez de Cuellar volgende oproep : “(…) Wij hebben een jaarlijkse bijeenkomst nodig met de armsten. Met Joseph Wresinski drukken ze hun verzet tegen armoede uit. Met hen willen we dit verzet delen. (…)  ” Een grote liefde wordt nooit voor zichzelf gehouden,” zei Joseph Wresinski. Daarvan zijn we getuige . De families in grote armoede en hun bondgenoten geven al vijf jaar lang vorm aan17 oktober. (…) ”.

In het kader van het Werelddecennium voor Culturele Ontwikkeling, stond Javier Pérez de Cuellar als voorzitter van de Wereldcommissie voor Cultuur en Ontwikkeling opnieuw aan de zijde van ATD Vierde Wereld.

In zijn land ontving hij delegaties van ATD. Daarbij toonde hij veel belangstelling voor de manier waarop de teams hun plaats zochten in de Andeslanden. Als presidentskandidaat van Peru, vertrouwde hij het internationaal team van ATD  toe: “Met inbegrip van mijn tien jaar als secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is mijn leven een uiterst dringende, opwindende en moeilijke zoektocht naar eenheid geweest, zoals Joseph Wresinski op de gedenksteen in Parijs heeft gegraveerd. Het is die zoektocht die mij met uw Beweging verbindt”.

Het volledige artikel leest u in de bijlage:

Lezen Download
1 Reactie Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *