Belangrijke datums uit het leven van Joseph Wresinki

1917: Joseph Wresinski wordt op 12 februari geboren in de Franse stad Angers in een arm gezin. Zijn vader kwam uit Polen, zijn moeder uit Spanje.

1930 : Op dertienjarige leeftijd wordt hij bakkersleerling. Enkele jaren later leert hij de jeugdbeweging KAJ kennen en besluit hij om priester te worden.

1956 : Na een inzet van tien jaar als priester-arbeider en als pastoor op het platteland, vraagt de bisschop aan Joseph Wresinski om naar het daklozenkamp aan de rand van Parijs te gaan. 252 gezinnen overleven er in de modder en in de kou.

1957 : Met de gezinnen van het kamp richt Wresinksi de vereniging ATD op. Hij bouwt een bibliotheek, een kleuterschool, een werkplaats, een wasserette en een kapel. Dat vervangt de uitdeling van voedsel en kleding. Hij wil de oorzaken van armoede aanpakken. In een eerste onderzoeksinstituut brengt hij wetenschappers uit de hele wereld bijeen. „Want armoede is een zaak van het hart én van het verstand. “

Vanaf 1960: Jongeren uit meerdere landen en met uiteenlopende geloofsovertuigingen sluiten zich bij hem aan. Hij richt het internationaal volontariaat op.

1979: Wresinski wordt lid van de Sociaal-Economische Raad van Frankrijk. Een belangrijk stap in de vertegenwoordiging van mensen in grote armoede. In 1987 neemt de Raad het Wresinski-rapport ´Grote armoede en sociaal-economische onzekerheid` aan. Dit programma inspireert politieke leiders in binnen- en buitenland, en erkent de armsten als partners in de bestrijding van armoede.

1987: Op 17 oktober komen 100.000 mensen samen op het Plein van de Mensenrechten in Parijs. Wresinski huldigt er de eerste gedenksteen in ter ere van slachtoffers van extreme armoede wereldwijd. In 1992 erkennen de V.N. 17 oktober als Werelddag van verzet tegen extreme armoede.17-oktober-werelddag-van-verzet-tegen-extreme-armoede

1988: Op 14 februari overlijdt Joseph Wresinski. Zijn graf bevindt zich in het internationaal Centrum van ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (F). Zijn naam blijft verbonden met de bevrijding van gezinnen in grote armoede.

Vandaag: Dertig jaar na het overlijden van Joseph Wresinki brengt ATD Vierde Wereld nog altijd mensen samen, met de boodschap: „Armoede is geen noodlot. Wij moeten ons verenigen om armoede uit te roeien.“ Er werken zo´n 400 volontairs samen met gezinnen en medestanders in 30 landen wereldwijd.

ATD = All Together in Dignity of Allen voor Waardigheid


pdf-d7486
biografie-joseph-wresinski-web-dec2016

1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *