Ons politiek programma is een eind maken aan extreme armoede

Onverschillig wat onze denkrichting of ons sociaal milieu is, onze politieke actie beoogt de omstandigheden van extreme armoede te vernietigen.

We moeten daarom het hoofd koel houden en kritisch blijven ten opzichte van verzoeken van politieke partijen en partijbureaus.

Want de ervaring heeft ons geleerd, dat hun voorstellen om de samenleving te verbeteren nooit rekening houden met de allerarmsten. Geen enkele partij, vakbond, vereniging, kerkgenootschap heeft als hoogste prioriteit om extreme armoede uit de wereld te helpen; geen enkele groepering verklaart dat ze de uitsluiting van de Vierde Wereld zal wegwerken. Geen enkele groepering belooft een beroep te doen op haar ervaring, zodat eindelijk een samenleving tot stand kan komen, die rechtvaardig, bevrijdend en broederlijk is.

Bij de lopende verkiezingscampagne gaat het er dus niet alleen om aan politieke partijen beloften te ontfutselen, (… ) maar om ons, waar we zijn, in te zetten zodat ze erkennen dat ons verzet tegen armoede juist is. En we moeten pressiegroepen in het leven roepen en organiseren om te controleren of de gekozen vertegenwoordigers zich ten opzichte van de Vierde Wereld verplichten om een eind te maken aan extreme armoede. En na de verkiezingen moeten we ze aan hun beloftes herinneren.

1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *