Verbroedering van de Vierde Wereld en migranten

Op 15 november 1980 organiseerde ATD Vierde Wereld in Parijs een Europese bijeenkomst, met als thema: ‘Verbroedering Vierde Wereld en Migranten’. Joseph Wresinski, oprichter van ATD Vierde Wereld sloot de bijeenkomst af met een bevlogen toespraak.

De belangrijkste delen vindt u in het artikel en in het toegevoegde document in pdf.

” We vieren vanavond de lange weg die we al 25 jaar samen volgen, ook al is het niet altijd gemakkelijk om zij aan zij verder te stappen. Vanavond is het feest van de solidariteit en de broederlijkheid, (…) »

Vele hindernissen en wantrouwen

« Ten eerste blijven er vele hindernissen. In onze strijd om verenigd te blijven, zijn er valstrikken die ons te beletten aan hetzelfde zeel te trekken en solidair te zijn. Zo drijft men ons dicht op elkaar in overbevolkte wijken, met te weinig sociale en culturele voorzieningen. En met woningen die slecht onderhouden worden door de sociale huisvestingmaatschappijen, waardoor ze snel aftakelen. Migrantengezinnen en gezinnen van de Vierde Wereld leven er in slechte woningen, bedreigd met inbeslagname en met uithuiszetting. We leven er in grote stress en gaan elkaar daardoor wantrouwen en vermijden. Het gebeurt dat we onze kinderen verbieden te spreken met kinderen van andere gezinnen. We sluiten onze deuren en onze harten. We worden jaloers op de Algerijnen die werk hebben, op de Palestijn die een woning kreeg, op de Italiaan die een toelage ontving van de gemeente, op de Afrikaan met een job als vuilnisman, op het kind van de buren dat het goed doet op school…

Het gaat zover dat we een afkeer hebben van elkaar. Door alle tegenslagen en problemen, zitten we gevangen in de vicieuze cirkel van wantrouwen en afgunst, en we worden bang. We worden bang van elkaar, van die onbekende buur op onze verdieping, die in dezelfde omstandigheden leeft, die ook bedreigd is met uithuiszetting, die een even slechte reputatie heeft bij de gemeente, in de wijk, bij de sociale diensten en de verenigingen. Deze angst brengt ons zover dat we elkaar beschuldigen, beledigen, bedreigen en dat er soms klappen vallen. Zo zijn er veel hinderpalen die de broederlijkheid in de weg staan. »

Onze strijd voor toenadering

«  Maar onthouden we ook een tweede zaak: ondanks die hinderpalen, zorgde onze strijd voor toenadering. Zodat we hier vanavond samen zijn als broeders, in het besef dat we elkaar beter begrepen hebben. We weten vanaf nu dat de verschillen van huidskleur, van taal, van gewoontes, er niet toe doen. De toekomst van onze kinderen, dat is wat belangrijk is. Dat we samen het respect van de anderen afdwingen, samen ons recht op respect eisen, dat is belangrijk. Dat we liefdevol kunnen samenleven in ons gezin en tussen gezinnen onderling, dat is van tel. Omdat we broeders zijn. »

De toekomst van onze kinderen, dat is wat belangrijk is. Dat we samen het respect van de anderen afdwingen, samen ons recht op respect eisen, dat is belangrijk. Dat we liefdevol kunnen samenleven in ons gezin en tussen gezinnen onderling, dat is van tel. Omdat we broeders zijn.

Diepe solidariteit in ons

« En een derde zaak is ons duidelijk; dat we niet meer naïef zijn, en de broederlijkheid tussen ons niet door anderen laten ondermijnen. We leggen onszelf op niet meer te luisteren naar wie ons komt zeggen dat de vreemdelingen onze jobs afnemen of dat de gezinnen van de Vierde Wereld onze wijken onleefbaar maken.(…) We hebben niet het recht ons te laten manipuleren door mensen die ons willen gebruiken voor propaganda of door mensen die ons tegen elkaar opzetten en zo hun politieke overtuigingen kracht bijzetten of hun eigen belangen verdedigen. (…)

Omdat we nu samen op stap zijn, ontstaat er een diepe solidariteit in ons, tussen alle achtergestelde gezinnen, de migranten en de Vierde Wereld. Wat ook onze nationaliteit is, onze ethnische afkomst of onze overtuiging, vanaf nu gaan we in onze wijken broederlijk en in gesloten rangen vooruit. Nu we daarmee begonnen zijn, mogen we niet meer stoppen. En anderen kunnen onze beweging niet negeren. »

Vertaling en herwerking : Bert Luyts, 2017, Katia Mercelis, 2019

Reiziger, Bruno Catalano, Marseille (F)

 

Lezen Download
1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *