Zijn inspanningen om armoede te bestrijden in tegenspraak met de evolutieleer van Darwin?

Zijn inspanningen om armoede te bestrijden in tegenspraak met de evolutieleer van Darwin? Het is een vraag die Dominique Lambert af en toe hoort. De wetenschap leert toch dat de evolutie van soorten voortvloeit uit natuurlijke selectie waarbij de meest kwetsbare en minst nuttige exemplaren geëlimineerd worden?

Lambert is doctor in de fysica en in de filosofie. Hij is professor aan de Universiteit van Namen. Sommige mensen verwerpen de evolutieleer omdat die de eigenheid van de mens zou ontkennen. Anderen verschuilen zich er achter om neer te kijken op menselijke beperkingen. Professor Lambert is thuis in de leer van Darwin en geboeid door Joseph Wresinski. Dat is geen contradictie. Drie wetenschappers haalt hij aan.

  • De eerste is de Fransman Patrick Tort, die benadrukt dat Darwin, als een van de weinigen in zijn tijd, racistische opvattingen verwierp.
  • De Nederlandse gedragsbioloog Frans de Waal werd bekend met zijn boek ‘Een tijd voor empathie: wat de natuur ons leert over een betere samenleving’.
  • De geofysicus Xavier Le Pichon tenslotte, organiseerde samen met paleontoloog Yves Coppens een seminarie over het ondersteunen van gehandicapten in de prehistorische samenleving.

Als het over het doorgronden van armoede gaat is er behalve de theorie een blijvend contact nodig met de bijzondere ervaringen van individuele mensen. Kennis opbouwen kan maar met respect en met inleving in de realiteit van wat moeilijke levensomstandigheden doen met een mens.

Dit samengaan van het theoretische en het concrete, van het particuliere en het universele, van het globale en het individuele, gebeurt niet vanzelf. Die kruising van beide perspectieven en de respectvolle benadering van armoede, dat vindt Dominique Lambert terug bij Joseph Wresinski.

Het volledige artikel leest u hieronder. Het verscheen in het VierdeWereldblad van Vlaanderen van september 2017.

De film van zijn lezing (25′) in het Frans :

Play with Vimeo

By clicking on the video you accept that Vimeo drop its cookies on your browser.

Lezen Download
1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *