Symposium 2017: Wat de mensheid vandaag kan verbinden. Chen Yuegang over de visies van Wresinski

Chen Yueguang is onder meer onderdirecteur van het China Culture Institute  en voormalig ondervoorzitter van de Stichting voor de Ontwikkeling van de Chinese Jeugd.

In zijn videoboodschap tijdens het internationaal symposium ‘Armoede doet ons anders kijken naar de wereld’ in Cerisy, Normandië, in juni 2017, vertrekt hij vanuit twee logica’s: de religieuze visie en interreligieuze visie van Joseph Wresinki, om te komen tot wat de mensheid kan verbinden in dit actuele tijdperk.

Hieronder drie kerngedachten uit zijn filosofische uiteenzetting:

A –          Wresinski zegt dat de Vierde Wereldbeweging interreligieus is en politieke stromingen overstijgt. (…) Van in het midden van de 20ste eeuw is er een groeiende nood ontstaan aan dialoog tussen beschavingen, religies en mensen. Wresinski vertelt ons dat mensen van verschillende religies eenzelfde opdracht  gemeenschappelijk hebben, namelijk er getuigenis van afleggen dat we het daadwerkelijk goed menen met de mensheid als geheel. Omdat mensen in armoede in alle beschavingen en culturen de meest uitgesproken groep is die wordt getroffen door het falen van de samenleving, moet onze aandacht prioritair naar hen uitgaan. Precies dit vormt het fundament voor een mogelijke dialoog tussen beschavingen en alleen hierdoor kan de mensheid op zich vooruitgaan. (…) Als je aanneemt dat het in praktijk omzetten van je eigen religieuze of andere overtuiging noodzakelijk is voor het verschijnen van menselijkheid, dan betekent dit dat je het mogelijk maakt voor de mensen in armoede om getuige te zijn van jouw oprechte betrokkenheid bij de gehele mensheid.

De  gehele videoboodschap (Frans gesproken of Spaans ondertiteld).

Play with YouTube

By clicking on the video you accept that YouTube drop its cookies on your browser.

B –          Als je geconfronteerd wordt met iemand in armoede die zich tot je richt en je wil jezelf geven, methodologisch gezien, waarop moet je je concentreren ? Het is het gezin of de familie waarop we ons moeten toeleggen. Wresinski zegt dat het gezin of de familie de meest heilige plek is, en daarom bepalend is in de aanpak van de armoede. In de hedendaagse maatschappij, bekeken door een Westerse bril, staat het gezin(smodel) of de familie niet centraal. Maar in de traditionele Chinese samenleving is het gezin de bouwsteen voor de gemeenschap, de basis voor de vorming van de persoon. In de familie leert elke persoon over de betekenis van rituelen, moreel bewustzijn, eerlijkheid en eerbied. In de moderne samenleving leggen we vooral de klemtoon op de rechten van het individu. Wresinski wil dat we teruggaan naar het gezin of de familie. Hij wil dat liefde in eerste instantie daar wordt ervaren, omdat daar het individu bescherming en zorg geniet.

C –          Vandaag weten christenen, moslims, boeddhisten, Chinezen, iedereen, van elkaars bestaan af. Daarom kunnen we stellen dat we aan het begin staan van een nieuw tijdperk, waarin mensen van verschillende beschavingen samen pogen tot een gemeenschappeljke identiteit te komen, namelijk de mensheid als entiteit. En dat de vorming daarvan, erop gericht zou zijn om een antwoord te geven op de volgende vragen : Waar komen we vandaan ? Waar gaan we heen ? Sommigen geven deze entiteit reeds gestalte, maar geen enkele kleine groep kan dit in naam van het eigen geloof realiseren. (…) Als we vertrekken vanuit dit perspectief van de mensheid als eenheid, dan zeggen we terecht dat een verloren schaap betekent dat de volledige kudde verloren is en dat een groep mensen die niet gerespecteerd worden, zoals mensen in armoede, betekent dat de volledige mensheid niet gerespecteerd wordt,(…)

 

De gesprekken en conclusies van het colloquium van Cerisy (F) in juni 2017 worden later gepubliceerd.

1 Reactie Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *