De denkwijze van mensen in armoede: onmisbaar om armoede uit te bannen.

In december 1980 sprak Joseph Wresinski in de Unesco* in Parijs een internationale groep wetenschappers toe in het kader van een onderzoekscomité over armoede en sociale uitsluiting.

” Alleen mensen in de grootste armoede zijn zich bewust van de extreme gevolgen van armoede. Zij kennen het onrecht, de schendingen van de mensenrechten en het lijden dat de sociale uitsluiting veroorzaakt. Zij weten wat er moet veranderen in de harten en de geest van  medeburgers, in onze democratieën.

Jullie, wetenschappers, dienen een deel van uw energie te wijden aan de vraag  om het denken van de armsten te ondersteunen en een erkende plaats te geven, en hoe hen een stem te geven. Die kennis is onmisbaar om uitsluiting te begrijpen. En als de mensen in de grootste armoede het woord kunnen nemen, brengen zij medeburgers in beweging. “

De toespraak onderstreept dat er naast de academische kennis nog andere kennis bestaat. Deze krijgt te weinig aandacht .

Wresinski pleit ervoor de kennis van hen die werken op het terrein en de specifieke kennis van armoede bezitten – een volwaardige plaats te geven.

*De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie

document

De denkwijze van de armen

1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *