Een einde maken aan de tweedeling

De beweging heeft aan de kaak willen stellen dat de samenleving het bestaan van een bevolkingsgroep over het hoofd heeft gezien. Ze wil de samenleving verplichten om op een andere manier naar deze bevolkingsgroep te kijken.

Ze heeft dat gedaan vanaf het begin, in Frankrijk, maar ook in andere landen. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om nog op dezelfde manier naar deze families te kijken.

Zoals jullie weten, wordt gewoonlijk beweerd: het zijn gevallen, het is hun eigen schuld, ze willen zo leven, ze zijn altijd zo geweest en zullen altijd zo blijven.

Maar sinds de beweging bestaat, is deze bevolking als het ware weer tot de geschiedenis van de samenleving doorgedrongen. Vandaag de dag wordt niet meer over haar gesproken zonder aan de geschiedenis van onze samenleving te denken, zonder na te denken over wat we het historische misverstand noemen. Dat misverstand houdt in dat een heel deel van onze medeburgers als het ware buiten de geschiedenis gehouden is, zonder dat alle andere burgers er zich rekenschap van gaven.

In alle samenlevingen schijnt de geschiedenis op een bepaald moment een andere wending genomen te hebben. Degenen die over enige macht, over enkele intellectuele, culturele, sociale of politieke mogelijkheden beschikten, hebben degenen die hen niet van dienst waren of zelfs maar konden volgen, naar een andere lotsbestemming laten vertrekken.

Op een zeker moment is er als het ware een scheiding gekristalliseerd, waardoor een deel van de mensen gedoemd werd om op deze weg voort te gaan en in volledige afzondering van de anderen te leven.

De beweging heeft aan die afscheiding, die tweedeling, een eind willen maken. Ze wil dat mensen verplicht worden elkaar te ontmoeten, zich met elkaar te vereenzelvigen en om te erkennen dat er mensen zijn, die afgezonderd van de anderen moeten leven.

Het succes van de beweging is wellicht, dat ze het voor elkaar gekregen heeft dat er ontmoetingen tot stand gekomen zijn, niet in de vorm van allerlei soorten hulpverlening, maar dankzij het op gang brengen van een dialoog, waarin de samenleving zelf gaat betwijfelen of ze het wel bij het goede eind heeft.

1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *