Symposium 2017: Parallellen in het denken van Joseph Wresinski en Simone Weil

Emmanuel GABELLIERI is professor filosofie aan de Université Catholique de Lyon. Hij ziet heel wat parallellen in het denken van Joseph Wresinski en Simone Weil.

Daarover sprak Gabellierri op het seminar van ATD Vierde Wereld, ‘Armoede doet ons anders nadenken over de wereld ‘  in juni 2017.

Simone Weil (Parijs, 1909-Ashford, Kent, 1943)

Uitzonderlijk intellectueel begaafde zus van de geniale mathematicus André Weil (1906-1998), geboren en getogen in een niet-gelovige Joodse familie. Na het voltooien van schitterende studies aan de Ecole Normale Supérieure, engageerde ze zich met woord en daad  in de uiterst linkse vakbond van onderwijzers, doceerde filosofie in diverse lycea, werkte één jaar als metaalarbeidster en stond aan het front van Aragon, in een anarchistische militie bij het begin van de Spaanse Burgeroorlog.

Deze cruciale ervaringen, die haar op een kritiek moment van de geschiedenis confronteerden met wat ze le malheur noemde – dat van alle tijden is – waren bepalend voor haar verdere evolutie. In november 1938 had ze een mystieke ervaring die heel haar gedachtegoed doortrok en haar engagement tekende: als denker, als politieke militante, als vrijwilliger in de oorlog, als gelovige buiten de Kerk, als genagelde aan het kruis van het lijden in de wereld.

Ervaring en de noodzaak om te handelen

Om te oordelen over mensen en  maatschappelijke toestanden, om zich met om het even wat bezig te houden als het om mensen gaat, moet je er direct mee te maken gehad hebben, moet je er mee geconfronteerd zijn, het lot van die mensen concreet hebben gedeeld.

Het is de overtuiging van zowel Simone Weil als Joseph Wresinski dat hij/zij die het juiste inzicht heeft diegene is die lijdt onder een situatie, die verdrukt wordt, niet de verdrukker of de vrijblijvende observator (of de kamergeleerde, of de politicus die handelt op basis van verslagen, statistieken , enz.) Je kan het ook niet houden bij een intellectueel oordeel: je moet handelen. Pas als een idee in daden wordt omgezet is het werkelijk reëel . Anders blijf je bij loos gepraat, bij louter speculeren.

Het gaat om mensen

Beiden spreken, denken en handelen  zowel voor gelovigen en ongelovigen, en discrimineren in hun communicatie, in hun betrachting en in hun oordeel niemand qua gezindheid, (on)geloof of overtuiging. Het gaat om mensen.

Ze handelen in een perspectief dat alle mensen georiënteerd zijn naar een gemeenschappelijk besef van hogere waarden die voor elke mens tellen, die door iedereen, bewust of onbewust nagestreefd worden en horen te worden.

Simone Weil heeft het in dat opzicht over le bien pur. Genade is er voor iedereen en ook de meest expliciete materialisten of atheïsten beschouwen anderen niet als pure materie, en zinloos wemelen van biochemische processen en krachten. Ze hebben wezenlijk een spirituele roeping, een drang naar rechtvaardigheid, naar liefde en verwachten dat ook van anderen voor zich.

De video van de interventie van Gabelierri  (beschikbaar in het Frans, Spaans en Engels), Cerisy (F), juni 2017.

Play with Vimeo

By clicking on the video you accept that Vimeo drop its cookies on your browser.

1 Reactie Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *