Pastorale zorg voor de armen: de wijsheid van Joseph Wresinski

Artikel van een  ATD-medestander in Collationes,  juni 2017

In zijn bijdrage toont Thierry Monfils, S.J., aan hoe Wresinski iedereen aanmoedigde om voorrang te geven aan de armen, zowel in de maatschappij als in de Kerk. In drie stappen bracht Père Joseph ons enerzijds iets bij over christologie en anderzijds over pastoraal.

  • Eerst is er de ontdekking van Jezus als de menselijke God die ons kent omdat hij geleden heeft; als we hem op onze beurt willen kennen en beminnen moeten we ons zorgvuldig voorbereiden om hem te ontmoeten in de armen.
  • Vervolgens is Jezus God tussen de armen. Deze paradox valt op als we zien hoe hij zich liet vormen door de armen: de Heer vond inderdaad vreugde in de nabijheid van armen, en deze voorkeur geeft aan het leven met de armen een feestelijke tint. Er kan vreugde uitstralen in het aanschijn van deze arme God die ons door zijn liefde bevrijdt en ons aanzet tot creatief handelen.
  • Dit goddelijk-menselijk avontuur mondt uit in de aanbidding van de geprezen Heer die aanwezig blijft in de miserie van deze wereld en tot wie we kunnen bidden door ons aan te sluiten bij het gebed van de armen.

Meer over de publicatie :  Collotiones, KU Leuven

1 Reactie Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *