Inspiratie van Wresinski in 21ste eeuw.

Joseph Wresinski blijft ook in de 21ste eeuw nog volop mensen inspireren, ook niet-christenen.

In 2001 schreef de socioloog en jood Christopher Winship een voorwoord bij de Engelstalige editie van ‘De armen zijn de Kerk´. Hierin toetst hij het gedachtengoed van Wresinski aan de omgang met mensen in armoede in de VS en de gevolgen hiervan voor een betere armoedebestrijding.

Citaten uit het voorwoord:

  • Zonder twijfel is een van de grootste verwezenlijkingen van Joseph Wresinski dat hij zichtbaar heeft gemaakt hoe problematisch het leven van mensen in extreme armoede, de zgn. Vierde Wereld, is, maar tegelijk ook hun volledige menselijke waardigheid heeft erkend.´(…)
  • Wresinski gaat tewerk als een beeldenstormer, die ons beeld van de armen als ‘ver van ons bed’ onderuit haalt. Hij stelt dat zo lang we de armen als ‘ver weg’ zien– zij het als gevolg van tekort of structurele onderdrukking door anderen – we nooit echt kunnen omgaan met mensen in extreme armoede, de Vierde Wereld.´(…)
  • Voor Wresinski is armoede een falen van de gemeenschap. De armen hebben gewoon de pech dat zij (tragisch genoeg) het meest rechtstreeks het gelag van dit falen betalen. (…)

De gehele tekst:

Lezen Download
1 Reactie Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *