17 ตุลาคม 2530 พิธีเปิดแผ่นคอนกรีตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความยากจน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2530 คุณพ่อโจเซฟ เวรซินสกี้ ผู้ก่อตั้ง ATD Fourth World ได้ทำพิธีเปิดที่ลานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ Place du Trocadéro ในปารีส แผ่นหินที่สลักคำเหล่านี้ไว้:

วันที่ 17 ตุลาคม 2530
ในวันนี้ ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแห่งพลเมืองมาชุมนุมกัน ที่นี้ เพื่อรำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความหิวโหย ความโง่เขลา และความรุนแรง และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ความทุกข์ยากลำเค็ญของมนุษย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้รวมทั้งเ รียกร้องให้ทั่วโลกร่วมกันต่อสู้เพื่อขจัดความยากไร้ให้หมดสิ้นไป

ที่ใดก็ตามที่มนุษย์ทั้งชายและหญิงต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากลำเ ค็ญที่นั่นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เป็นภารกิจอันประเสริฐของพวกเราทุกคน

บาทหลวงโจเซฟ วเรซินสกี้

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.