A l’honneur des victimes de la misère

Le 17 oktob 1987
bann dimoun ki pe lite pou defann draw imin
ti rasanble isi
zot finn rann omaz bann viktim lafin liniorans et laviolans
zot finn dir ki lamizer napa marke dan nou destin sa
zot finn dir bien for ki zot solider avek tou dimoun
ki pe lite dan lemond antie pou derasinn lamizer


Partou kot ena dimounn ki pe kondane pou viv dan lamizer,
bann drwa imin pa pe respekte
li ene devwar sakre pou tou dimounn
marye pike pou fer respekte sa bann drwala

Joseph Wresinski

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.