Ujrzymy słońce. Pisma i słowa

Wybór tekstów założyciela Ruch ATD Czwarty Świat

Dzięki współpracy między Wydawnictwem WIĘŹ oraz Międzynarodowym Ruchem ATD Czwarty Świat (ATD = All Together in Dignity po angielsku), w końcu lutego ukaże się książka Ojca Józefa Wrzesińskiego ,,Ujrzymy słońce. Pisma i słowa”. Jest to wybór różnorodnych tekstów, artykułów, szkiców i wystąpień publicznych założyciela Ruch ATD Czwarty Świat, w których dzieli się on swoimi przemyśleniami dotyczącymi świata skrajnej nędzy i wskazuje drogę do zbudowania demokratycznego społeczeństwa opartego na prawach człowieka, w którym nie byłoby zjawiska wykluczenia.

 

Z okazji 20-tej rocznicy śmierci Ojca Józefa Wrzesińskiego (14 lutego 1988r.), różne ważne wypowiedzi i teksty tego obrońcy praw człowieka i innowatora w dziedzinie pracy socjalnej będą dostępne w języku polskim. Dzięki współpracy między Wydawnictwem WIĘŹ oraz Międzynarodowym Ruchem ATD Czwarty Świat (ATD = All Together in Dignity po angielsku), w końcu lutego ukaże się książka Ojca Józefa Wrzesińskiego ,,Ujrzymy słońce. Pisma i słowa”. Jest to wybór różnorodnych tekstów, artykułów, szkiców i wystąpień publicznych założyciela Ruch ATD Czwarty Świat, w których dzieli się on swoimi przemyśleniami dotyczącymi świata skrajnej nędzy i wskazuje drogę do zbudowania demokratycznego społeczeństwa opartego na prawach człowieka, w którym nie byłoby zjawiska wykluczenia.

„Nie boję się powiedzieć, że moim zdaniem, Ojciec Józef Wrzesiński wprowadził rewolucję w sposobie podejścia do tematów biedy i demokracji, tak samo jak Mikołaj Kopernik wprowadził rewolucję w sposobie postrzegania wszechświata, i tak samo, jak Maria Skłodowska-Curie wprowadziła rewolucję w świecie nauk jądrowych albo jak Janusz Korczak zasadniczo zmienił sposób, w jaki powinno się pracować z dziećmi” – mówi Pierre Klein, który przygotował książkę „Ujrzymy słońce. Pisma i słowa”.

Książka posłuży do przygotowania polskiej delegacji, która weźmie udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem „Wykluczenie wyzwaniem dla demokracji: myśl Józefa Wrzesińskiego ciągle aktualna” – 4-5 grudnia 2008 r. w Paryżu

documents

Pakiet informacyjny

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.