หนังสือสำหรับเยาวชน

JPG - 18.8 ko
“Joseph”

“หนังสือเล่มนี้สื่อตัวอย่างความเป็นจริงว่า สังคมที่พึง ประสงค์นี้จะมีได้ เกิดขึ้นได้ ก็ด้วยคนช่วยกันสร้างขึ้น ดิฉันอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่สนใจของเยาวชน เป็น กำลังใจให้เด็กๆ วัยรุ่นและเยาวชนเข้มแข็ง ยืนหยัดพา ชีวิตผ่านพ้นวิกฤติการณ์ที่โหมซัดเข้ามาด้วยดี ไม่ว่าจะ หนักหนาสาหัสเพียงใด ดิฉันอยากสื่อให้พวกเขารู้ว่า ตัวอย่างที่ดี คนดียังมี และ ตัวเขาเองก็มีศักยภาพในการ สร้างตัว สร้างครอบครัว สร้าง ชุมชน สร้างชาติ สร้าง แผ่นดิน อยากให้เยาวชนทุกคนตระหนักด้วยว่า อนาคต ของชาติและประชาชนไทยอยู่ในมือของเขา”

รองศาสตราจารย์อาภรณ์ ภูมิพันนา ผู้แปล

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.