Bądźmy odważni

[Lettre cassette aux volontaires – 8 février 1988]

Słowo skierowane do wolontariuszy Ruchu ATD Czwarty Świat, nagrane przez Ojca Józefa w szpitalu im. Focha 8 lutego 1988, w przeddzień operacji serca, na kilka dni przed śmiercią, która nastąpiła 14 lutego.

documents

Badzmy Odwazni

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.