Irgalmas szeretet minden ember iránt

Gondolatok a Roger Stéphane által rendezett, Párizs környéki szükséglakótelepről szóló riport közelgő (1969 márciusára tervezett) vetítése alkalmából, melyet a “Choses vues” [Ezt láttuk] keretében tűztek műsorra.

Remény – kétségbeesés,
Megkönnyebbülés – összeroskadás,
Siker – nehézség,
Bizakodás – csalódás,
Szüntelenül újraélni az illúziókat,
Szüntelenül újraélni a csalódásokat,
Ez a nyomor elleni küzdelem.

A bajban is megőrizni a rácsodálkozásra való képességet,
Mivel ők is emberek.
És mivel emberek, hinni abban, hogy egyszer csak túljutnak ezen,
Hogy képesek lesznek szembeszállni helyzetükkel, mely egyszerre:
Szerencse és szerencsétlenség,
Öröm és szenvedés,
vakmerő remény és csalódás..
Erős hittel bízni a csoda eljövetelében,
Hogy a feszültség, harag és erőszak napjai után
Egyszer csak beköszöntenek
A megértés, a párbeszéd és a szeretet napjai.
Szilárdan hinni ebben, mivel emberek,
Hinni, mindenek ellenére,
Ennek valóságában, és hogy beteljesítik emberlétüket,
Hogy beteljesítik, és szeretteiknek
Békét és örömöt,
Boldogságot és gyengédséget hoznak.
Hogy – bár gyenge a karjuk,
És a nélkülözésektől, betegségektől megnyomorodott a testük –
Másoknak is segítséget nyújtanak.
Meggyőződéssel hinni, hogy képesek bensőséges kapcsolatra,
Valami olyanra,
Ami nagyobb, mint ők,
Ami jobb, mint ők,
Ami igazabb, mint ők,
Ami szebb, mint ők,
Hinni abban, hogy képesek lesznek átadni a szeretetnek
Oly sokszor csalódott, megvetett, elutasított, megalázott, megsebzett, elárult
Szívüket.
Sőt, és miért ne:
Szilárdan hinni abban, hogy a lelkük képes lesz imádkozni,
Ez a nyomor elleni küzdelem.

Ha megtörtségük minket is megtör,
Sebeik megsebeznek,
Gyötrelmeik meggyötörnek,
Megsemmisülésük megsemmisít,
Ha reményeikben velük remélünk,
Szeretetükben velük szeretünk,
Imáikban velük imádkozunk,
Hogy ekképp velük együtt szálljunk szembe a szerencsétlenséggel,
Hogy elűzzük, megsemmisítsük,
Így, ezzel számoljuk fel a nyomort.

Túl minden elgondoláson, szándékon és vágyon,
Így fizetjük meg a szabadság és az igazságosság árát,
A jogok és jogosultságok árát,
Mert így oltjuk az emberiségbe
Az irgalmas szeretetet minden ember iránt.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.