Olyan Európát, ahol végre szabaddá válnak a legszegényebbek

Írjuk és halljuk, hogy Európában több mint 10 millió európai él a szegénység határán.

Ez számomra és az önök számára is azt jelenti, hogy e számok mögött több millió gyermek van, akiknek az iskola mások iskolája, nem pedig a sajátjuk. E szám mögött fiatalok vannak, akik 2000-re egyharmadát fogják képezni azoknak az európaiaknak, akiknek sosem volt munkájuk. E szám mögött szülők vannak, akik öt, tíz vagy több éve munkanélküliek, és már nem tudják használni sem a kezüket, sem a fejüket. E szám mögött anyák állnak, akik gyermekeiket ingyenkonyhákon etetik, és évente több ezer gyermek, akiket a szegénység miatt szakítanak el családjuktól. Végső soron e szám mögött 3 millió hajléktalanságra ítélt háztartás áll Európában. Európában 3 millió családot ítéltek a nyomor kiúttalanságára.

Nem akarhattok olyan Európát, amelyben az igazságtalanság, az éhezés és a szenvedés uralkodik. Az emberi jogok Európáját akarjátok, olyan Európát, melyet igazságosság, szabadság és szolidaritás vezérel. Tegnap még szinte egyedül akartátok ezt; ma viszont már nem vagyunk ezzel egyedül.

Mindenütt fellépnek olyan emberek, mint a pápa, Pérez de Cuéllar és Lech Walesa, akik nemet mondanak a szegénységre.

Csatlakoznak hozzánk, hogy emlékeztessék a tudományos, politikai és gazdasági hatalommal rendelkezőket, hogy ha a szegénységről van szó, nem lehet improvizálni. Hogy az emberi jogok egy egészet alkotnak, és hogy a szegénységet nem lehet egyszerűen bizonyos elvek – az oktatáshoz való jog, a munkához való jog, a lakhatáshoz való jog, a biztonságos egzisztenciához való jog – mindenki számára történő érvényesítésével felszámolni. A szegénység felszámolása olyan politikai szándékok megvalósítását jelenti, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenki ténylegesen gyakorolhassa jogait.

Egy miniszter nemrégiben azt mondta nekem: “Politikai tevékenységem alapját számomra ez az alapvető kérdés jelenti: amit teszek, amit mondok, amit javaslok, szolgálja-e hazám legszegényebbjeit? ”

Barátaim, akik ma itt vagytok, ezt a kérdést teszem most fel mindnyájatoknak: valóban előmozdítom-e valamennyiünk közös Európájának megteremtését? Amit teszek, amit mondok és amit javaslok, lehetővé teszi-e egy olyan Európa megteremtését, amelyben végre szabaddá válnak a legszegényebbek? Lehetővé teszem-e az emberi jogok Európájának megvalósítását?

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.