Politikai küzdelmeink célja: számoljuk fel a szegénységet!

Politikai célkitűzésünk, hogy ideológiáinkon és osztályhovatartozásunkon felülemelkedve küzdjünk a szubproletár létállapot megszüntetéséért.

Ezért hideg fejjel és kritikusan kell viszonyulnunk a politikai pártok és apparátusaik követeléseihez.

Tudjuk, és a tapasztalat tanított meg rá bennünket, hogy a szubproletárokat nem veszik figyelembe a nekünk javasolt társadalmi tervekben, hogy egyetlen párt, szakszervezet, egyesület vagy egyház sem tartja elsődleges céljának a szegénység felszámolását; egyik sem jeleníti meg azt a szándékot, hogy a Negyedik Világ kirekesztettségét megszüntesse, még kevésbé, hogy merítsen e réteg tapasztalataiból egy végre igazságos, felszabadító és testvéri társadalom felépítése érdekében.

Így tehát nem pusztán arról van szó, hogy a politikai pártoktól kötelezettségvállalásokat kérnénk a hamarosan kezdődő választási kampány során (…), hanem arról, hogy bárhol is vagyunk, harcoljunk a szegénység elleni tiltakozásunk legitimitásának elismeréséért, és hogy olyan nyomásgyakorló csoportokat hozzunk létre és szervezzünk, amelyek biztosítják, hogy a megválasztott képviselők egyrészt elkötelezik magukat a Negyedik Világ mellett annak érdekében, hogy megszűnjön ez a létállapot, másrészt a választások után be is tartják ígéreteiket.

 

 

 

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.