Ranombavaky ny mpino

Ho an’ireo zaza an-tapitrisany atangoliky ny ketoky ny hanoanana,tsy afaka mitsiky intsony nefa mbola te hitia.
Ho an’ireo tanora an-tapitrisany tsy manana antony hinoana na hivelomana,
Izay miala maina mikaroka ny hoaviny eto amin’ity tontolo feno hadalana ity.

Mivavaka aminao izahay, ry Rainay,
Andefaso mpiasa hanao ny fijinjana.

 Ho an’ireo lehilahy sy vehivavy ary ankizy an-tapitrisany
Izay mbola manana fo mitepo mafy hiatrika ny ady
Ary manana saina manohitra ny anjara ratsy noterena hozakainy
Sady be herimpo ka mahatonga azy hanana zo homena ilay hasina sarobidy

Mivavaka aminao izahay, ry Rainay,
Andefaso mpiasa hanao ny fijinjana.

 Ho an’ireo zaza, vehivavy sy lehilahy izay tsy te hanozona
Fa hitia sy hivavaka, hiasa sy hiombona,
Mba hahatonga ny tany hiray hina. Ny tany, ny tanintsika,
Izay hametrahan’ny olona tsirairay ny tsara indrindra tany aminy
Alohan’ny hahafatesany

Mivavaka aminao izahay, ry Rainay,
Andefaso mpiasa hanao ny fijinjana.

Ho an’izay rehetra mivavaka mba hahazo valiny avy amin’Andriamanitra
Izay hanome azy ny hery hanilika ny fahantrana lalina ho lavitra ny olombelona
Izay nataony mitovy endrika aminy.

Mivavaka aminao izahay, ry Rainay,
Andefaso mpiasa hanao ny fijinjana.

 

Ho fanomezam-boninahitra an’i mompera Joseph Wresinski dia io vavaka io no noventesin’ny papa Jean-Paul II teo amin’ny kianjan’ny Trocadéro, fony izy tonga tao Paris ny 21 aogositra 1997 tamin’ny fankalazana ny Andro Maneran-tany ho an’ny Tanora.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.