Wiedza prowadząca do działania

[La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat]

Przemówienie wygłoszone przez ojca Józefa Wrzesińskiego, założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, 3 grudnia 1980 r.w siedzibie UNESCO w Paryżu z okazji otwarcia obrad Stałego Komitetu ds. Badań Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego.

documents

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.