Wszystkie ręce są potrzebne, by odmienić oblicze ziemi

[Geneve, 1985]

Orędzie, wygłoszone przez Ojca Józefa Wrzesińskiego w imieniu tysiąca młodych ludzi z czterech kontynentów, zgromadzonych w siedzibie Międzynarodowego Biura Pracy (BIT) w Genewie, 27 maja 1985 z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.

documents

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.