Co dalej? Po 17 października 1987

[Sur le sens du 17 octobre]

Cztery krótkie wypowiedzi Ojca Józefa Wrzesińskiego, bezpośrednio związane z wydarzeniem 17 października 1987 roku, gdzie około stu tysięcy osób zebrało się w Paryżu na placu Wolności i Praw Człowieka, tam gdzie w 1948 r. została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

documents

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.