Świat kultury a świat biedy

Debata w Centre Georges Pompidou, Paryż, 16 marca 1987. [Culture et grande pauvreté]

Debata w Centre Georges Pompidou, Paryż, 16 marca 1987. Tekst pozwala nam pochylić się nad tym, co dla rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie czyni różnicę między wykluczeniem a uczestniczeniem, między byciem przedmiotem opieki a cieszeniem się w pełni prawami człowieka. Kultura jako narzędzie wolności – oto punkt wyjścia do refleksji nad tematem dzisiejszego wieczoru. Czy kultura, którą współtworzą najbiedniejsi, jest wyzwalająca? Czym w ogóle jest ta kultura, w biednej dzielnicy prowincjonalnego miasta?

documents

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.