Najubożsi odkrywają przed nami niepodzielność Praw Człowieka

[Les plus pauvres révélateurs de l’indivisibilité des droits de l’homme]

Ojciec Józef Wrzesiński zmarł przed ukończeniem ostatecznej wersji swojego wkładu w ową fundamentalną refleksję na temat Praw Człowieka. Przed swym ostatnim wyjazdem do szpitala, wyznaczył strukturę i części składowe swego zamysłu, wskazał miejsca wymagające pogłębienia. Ostatniej korekty dokonali wolontariusze respektując jego skrupulatność w doborze słów i subtelność jego myśli.

documents

NAJUBOŻSI ODKRYWAJĄ PRZED NAMI NIEPODZIELNOŚĆ PRAW CZŁOWIEKA

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.